top of page
somos

Naša história

Španielčina
         s misionárkou

Koncom roku 1996, keď sme boli ešte veľmi mladé – mali sme medzi 18 a 21, sme sa zúčastnili jedného výročného stretnutia, ktorým to všetko začalo. Každá z nás cítila vo svojom srdci hlbokú túžbu žiť oblátsku charizmu. Vlastne sme si hovorili: „Keby som bola chlapec, bola by som oblátom.“

V tej dobe sme boli súčasťou mládežníckych skupiniek v našich farnostiach, ktoré spravovali misionári obláti Panny Márie Nepoškvrnenej, založení v r. 1816 sv. Eugenom de Mazenod. Aktívne sme sa zúčastňovali na živote spoločenstva, ale cítili sme sa volané k tomu, aby sme žili ako „oblátky“. Pod duchovným vedením oblátov a po tom, čo sme sa pravidelne stretávali, sme sa rozhodli začať žiť v komunite.

Hneď od začiatku sme sa pustili do štúdia Konštitúcií a pravidiel misionárov oblátov, ktoré sme od nich prevzali takmer úplne. Na miestach, kde stálo „obláti“ sme napísali „oblátky“ a vypustili sme z nich všetky časti o kňazstve a taktiež o organizácii provincií, pretože sme stáli na úplnom začiatku. Cirkev nás sprevádzala na každom našom kroku a v roku 2001 bola naša malá komunita schválená ako Rehoľný inštitút diecézneho práva.

Správa o existencii našej kongregácie sa rýchlo rozšírila a dopočulo sa o nej mnoho oblátov. A tak k nám, prekvapivo, začali prichádzať mladé dievčatá z rôznych kútov sveta, ktoré pociťovali tú istú túžbu ako my.

Oblatas 2001.TIF
16.jpg
principio.oblatas.png

Sme

Ženy, ktoré horlivo túžia žiť oblátsku charizmu tým, že budú prinášať radostnú zvesť všetkým ľuďom, zvlášť tým najopustenejším.

Od začiatku našej existencie žijeme dar medzinárodnosti. Je to veľká výzva pre naše komunity a tiež pre misiu. Momentálne je nás 21 sestier z rôznych kútov Európy a z Latinskej Ameriky.

Sme súčasťou oblátskej rodiny, s ktorou zdieľame tú istú charizmu. A tou je spôsob, akým tu na zemi sprítomňujeme Božie kráľovstvo.

Snívame

S pohľadom upreným do budúcnosti snívame o nových obzoroch našej misie tam, kde to bude Cirkev najviac potrebovať.

Venujeme zvláštnu starostlivosť budovaniu komunitného života, pretože naše komunity sú pre nás miestom, kde vzrastá naša misionárska horlivosť a odkiaľ uskutočňujeme naše poslanie.

Modlíme sa za to, aby nám Pán poslal nové sestry. Tak sa bude môcť rozrastať dielo, ktoré On sám začal v našich životoch. Túžime byť znamením nádeje pre druhých.

carisma

Naša charizma

DSC_0405_edited.jpg

Vždy blízko ľudí

Prijatie a pohostinnosť sú naším spôsobom evanjelizácie. Zároveň sú prorockými znameniami, ktoré odpovedajú na potreby spásy v dnešnom svete.

nuestra misión

Naším poslaním je

Žijeme

10653617_856293964389589_277820989642862

Ohlasovať

Božiu lásku všetkým ľuďom

Manos amigas

Prijať

tých, ktorých nám Pán posiela do cesty, so všetkým, čo sme a čo máme

En una roca junto al mar

Sprevádzať

tých, ktorí kráčajú po našom boku, na ich ceste života a viery

Naša túžba ohlasovať radostnú zvesť evanjelia a jeho oslobodzujúcu moc tým najchudobnejším sa rodí z nášho osobného hlbokého stretnutia s Kristom Spasiteľom. Chceme, aby aj tí druhí mohli vo svojom živote zakúsiť túto spasiteľnú blízkosť Boha. Preto sa snažíme využívať všetky možné prostriedky k tomu, aby sme v ľuďoch, s ktorými sa stretávame, vzbudili alebo znovu prebudili vieru a pomohli im objavovať „kto je Kristus“.

555.jpg

v komunite

Komunita je pre nás našou prvou misiou a zároveň našu misijnú činnosť uskutočňujeme spoločne ako komunita. Evanjelizujeme už samotným svedectvom spoločného života, ktorý sa vyznačuje rodinným duchom. S pohľadom viery sa prijímame medzi sebou navzájom, a to s vďačnosťou a radosťou z daru povolania, ktorého sa nám dostalo.

DSC07796.JPG

pre misiu

Je to Boh sám, ktorý nás povoláva k evanjelizácii. Naše misionárske povolanie je odpoveďou na volanie chudobných a potreby spásy, ktoré objavujeme skrze Cirkev a v súčasnom svete.

contacto

Už si si niekedy položila túto otázku?

Chceš objaviť, ktorou životnou cestou ťa Boh volá?

Ak sa chceš vydať na cestu rozlišovania svojho povolania, napíš nám na:

 

      misionerasoblataspjv@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
formulario
bottom of page